W wodzie mogą znajdować się różnego rodzaju wirusy i bakterie, zaś gotowanie wody już od wieków znane jest jako skuteczny sposób pozbycia się ich na stałe. Jest przy tym zrozumiałe i warto to podkreślić, że jesteśmy w stanie zniszczyć tylko te mikroorganizmy, które zginą do temperatury 100 °C. Wszystkie, których żywotność przewyższa ten pułap, a jest ich wcale niemało, będą nadal obecne w wodzie.

Mimo iż sieć zakładów wodociągowych ma za zadanie zdezynfekowanie wody, to jednak istnieje ryzyko, że woda wypuszczana przez nie do wodociągów, nie zostanie w nich ponownie zanieczyszczona. Nie mamy niestety żadnej gwarancji, że w rurach wodociągowych nie zalegają zanieczyszczenia, w postaci np. mułu, który jest pozostałością mechaniczną po niedokładnym procesie oczyszczania wody. Gotowanie wody może również, oprócz zabicia niektórych bakterii i wirusów przyczynić się do zagęszczenia nierozpuszczalnych, szkodliwych związków chemicznych, które nie ulegają parowaniu. Widzimy więc, że gotowanie wody pitnej nie jest do końca dobrym sposobem na uzyskanie czystej wody.

Nieskuteczne metody oczyszczania wody: filtry mechaniczne

Filtry mechaniczne mają za zadanie oczyszczenie wody tylko i wyłącznie z zanieczyszczeń mechanicznych . Do tego rodzaju zanieczyszczeń zaliczamy piasek, iły, glinę, muł, rdzę i tlenki żelaza oraz również części roślin. Wszystkie te osady sprawiają, że woda staje się mętna i swoim zapachem oraz wyglądam nie zachęca nas do jej spożycia. Skuteczność filtrów mechanicznych zależy od ich porowatości. Pamiętać jednak należy, że nie usuwają one zanieczyszczeń chemicznych. Tak więc ich dawna popularność w dzisiejszych czasach nie ma już racji bytu, a przynajmniej nie są już one stosowane w gospodarstwach domowych.

Dlaczego filtry węglowe nie nadają się do oczyszczania wody pitnej?

Filtry domowe z zastosowanym w niej węglem aktywnym są zdolne głównie do oczyszczana wody z chloru, ponieważ węgiel posiada właściwości adsorpcyjne w stosunku do chloru. Z tego powodu, że chlor niekorzystnie wpływa na smak i zapach wody, filtry z węglem aktywnym są nadal popularne. Jednakże należy pamiętać, że mają one jedynie selektywne zdolności wyłapywania cząsteczek chloru przy całkowitej niezdolności do wiązania innych zanieczyszczających związków obecnych w wodzie. Dużym minusem tych filtrów jest również łatwość rozprzestrzeniania się w nich flory bakteryjnej. Dlatego zaleca się, by przed każdym użyciem przepłukać filtr w celu pozbycia się niechcianych bakterii. Nie jest on jednak zalecany do oczyszczania wód przeznaczonych do picia.