Bezpieczna woda pitna jest nieodzowna do życia. Jest niezwykle ważna w kontekście zdrowia publicznego oraz w kontekście gospodarczym. Rządy wszystkich krajów zdają sobie z tego sprawę, dlatego znaczenie środowiska ma duże znaczenie w kształtowaniu polityki rządów państwowych. To właśnie czysta woda pitna jest jednym z najważniejszych czynników kształtujących czyste środowisko. Istnieje pewien wskaźnik pozwalający określić stopień ekologiczności danego kraju, a jest nim EPI, czyli Environmental Performance Index. Jest to ogólny wskaźnik, który obejmuje czystość wód wodociągowych dostarczanych do gospodarstw domowych wszystkich obywateli. Oto 5 krajów, w których według tego wskaźnika tzw. kranówka wykazuje najwyższy stopień czystości.

Woda wodociągowa w Europie: ranking jakościowy

Szwajcaria

W rankingu bezapelacyjnie zwycięża Szwajcaria. To ten kraj zapewnia swoim mieszkańcom najlepszą wodę wodociągową. Ten niewielki, lecz silny gospodarczo kraj stara się ze wszystkich sił, aby zasoby wodne kraju były nieskazitelne. Woda wypływająca ze szwajcarskich kranów ma jakoś wody mineralnej, którą możemy kupić w butelkach. Z tą drobną różnicą, że kranówka jest 500-krotnie tańsza od butelkowanej wody mineralnej.

Norwegia

Drugie miejsce w rankingu zajmuje Norwegia. Różne złożone systemy uzdatniania wody działające w Norwegii działają tak, aby zapewnić swoim obywatelom zdrową, smaczną, a przede wszystkim czystą pod kątem chemicznym i mikrobiologicznym wodę. Kraj dysponuje specjalnymi programami, które chronią wody gruntowe, a także innymi systemami wodnymi.

Luksemburg

W Luksemburgu istnieje 71 źródeł wody gruntowej, które mają potencjał dostarczania czystej wody mieszkańcom kraju. Niemniej jednak tylko 38 z nich jest obecnie użytkowana przez tamtejszy Departament Wody i wykorzystywana do otrzymywania wody pitnej. Woda z tych czystych źródeł oczyszczana jest w zaawansowanych technologicznie oczyszczalniach, skąd następnie wędruje do kranów obywateli Luksemburga.

Francja

Francuzi od lat piją wodę z kranu. Gdy wyjedziemy do Francji na urlop, będąc w restauracji możemy zostać zapytanie przez kelnera o to, czy życzymy sobie wodę mineralną czy „carafe d’eau”, która będzie oznaczać właśnie wodę z kranu. Możemy ją bez wahania zamówić. Carafe d’eau jest bezpłatna. Oprócz tego we Francji sektor prywatny w liczny sposób stara się wykorzystać swój udział w dostarczaniu wody do kranów. Prywatni przedsiębiorcy mogą starać się o specjalne koncesje lub umowy najmu, by dostarczać Francuzom jak najczystszą wodę i jednocześnie czerpać z tego zyski.

Austria

Na piątym miejscu naszego rankingu znalazła się Austria. Woda, która w tym kraju dostarczana jest do kranów ma swoje źródło w wodach gruntowych lub w wodach źródlanych. Wprowadzono nawet specjalny akt prawny po to, by chronić zasoby wodne Austrii. Wynika z niego, że dostarczanie wysokiej jakości wody pitnej mieszkańcom jest obowiązkowe.

Na kolejnych miejscach w zestawieniu znalazły się następujące kraje: Włochy, Wielka Brytania, Szwecja, Niemcy i jedyny kraj spoza UE- Nowa Zelandia. Polska w tym rankingu uplasowała się na 30. miejscu.