Poznaj swoją wodę

Poznaj swoją wodę

W jeszcze nie tak odległych czasach na terenach rolniczych i obszarach wiejskich studnia była jedynym źródłem wody pitnej. Dzisiaj dzięki rozwojowi techniki przeważająca część...

Koszt zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków w Polsce jest jednym z najwyższych w Europie i nic nie wskazuje na to, by ten stan...

Życie na ziemi nie istniałoby bez wody. Stanowi ona jego źródło, zaś żaden organizm żywy nie mógłby bez niej prawidłowo funkcjonować. Z drugiej strony...

Współczesny postęp cywilizacyjny jest tożsamy wszechobecnością chemii. Każdego dnia wylewamy i wysypujemy setki ton odpadów chemicznych do środowiska, a co za tym idzie do...

W standardowych warunkach woda występuje w stanie ciekłym, w stanie gazowym zamienia się w parę wodną, zaś w temperaturze poniżej zera występuje w postaci...

 Woda to z całą pewnością ciecz wyjątkowa. Pomijając truizm mówiący o tym, że bez wody nie istniałoby życie na Ziemi, posiada ona jeszcze szereg...
Czy wody kiedyś zabraknie

80% powierzchni naszej planety stanowi woda, lecz jedynie 3% z niej jest zdatna do picia. Blisko miliard ludzi na Ziemi nie ma stałego dostępu...

Jak wielu z nas w przypływie nagłego pragnienia sięga po butelkę ulubionej wody mineralnej, w pośpiechu odkręca korek, przykłada butelkę do ust, by natychmiast...

Jakość wody w Polsce uzależniona jest od wielu czynników. Ważne są wpływy środowiskowe, warunki hydrologiczne, niemałe znaczenie ma również działalność przemysłowa człowieka. Jakość wody...

Ostatnio coraz więcej uwagi świata naukowego, jak również ludzie interesujących się zdrowym odżywianiem i dietami skupia się na kwasowości i zasadowości spożywanych pokarmów. Naukowcy...